Na een succesvolle 2-jarige rondreis door Vlaanderen, hield de expo Un-touchable voor het laatst halt in 2007. Het boekje Un-touchable is nog steeds verkrijgbaar via info@tapisplein.be.

Publicatie UN-TOUCHABLE
Een rijk geïllustreerde publicatie vol achtergrondinformatie, kritische noten, tips voor naverwerking en verdere literatuur wordt gratis aangeboden aan iedereen die na een tentoonstellingsbezoek nog méér te weten wil komen over UNESCO en immaterieel erfgoed!


De publicatie is gratis te verkrijgen bij een bezoek aan de expositie. Ze kan op aanvraag ook tegen verzendingskosten worden toegestuurd.

40 pagina's.