Na een succesvolle 2-jarige rondreis door Vlaanderen, hield de expo Un-touchable voor het laatst halt in 2007. Het boekje Un-touchable is nog steeds verkrijgbaar via info@tapisplein.be.

LINKS

Partners

Unesco

Volkscultuur en etnologie in Vlaanderen en de wereld:

Orale tradities

Podiumkunsten

Sociale gewoontes, ritueel en feestelijke gebeurtenissen

Kennis van de natuur en het universum

Traditionele ambachtelijke vaardigheden

Mondialisering en duurzame ontwikkeling

Culturele diversiteit