Na een succesvolle 2-jarige rondreis door Vlaanderen, hield de expo Un-touchable voor het laatst halt in 2007. Het boekje Un-touchable is nog steeds verkrijgbaar via info@tapisplein.be.

DUIDING

Expositie, workshop en publicatie

De mobiele tentoonstelling UN-TOUCHABLE zet de inhoud van de officiële UNESCO-conventie om in klare taal. Een frisse vorm en voorbeelden vanuit de wijde wereld spreken een breed publiek en elke leeftijd aan op zijn niveau.

De expositie kreeg de vorm mee van een reuzenganzenbord met dito pionnen en dobbelsteen. De speelse en interactieve invulling van de expositie mikt in het bijzonder op de doelgroep van kinderen en jongeren (van 10 tot 18 jaar), maar biedt voor elke leeftijdsgroep een boeiende ervaring. Voor scholen en jeugdverenigingen worden bovendien educatieve workshops aangeboden waarbij de groep in spelvorm het thema volkscultuur onder de loep neemt.
In dit artikel (PDF) vind je meer info over de workshops

Een rijk geïllustreerde publicatie vol achtergrondinformatie, kritische noten, tips voor naverwerking en verdere literatuur wordt gratis aangeboden aan iedereen die na een tentoonstellingsbezoek nog méér te weten wil komen over UNESCO en immaterieel erfgoed!

Vooronderzoek

In de aanloop naar de tentoonstelling organiseerde het team van tapis plein vzw een bevragingsronde in diverse scholen in Vlaanderen om te weten te komen hoe kinderen en jongeren vandaag denken over volkscultuur en immaterieel erfgoed. Hun vragen en reacties vindt u als prikkelende kanttekeningen terug in de tentoonstelling en de publicatie. Daarnaast werden de workshops ontwikkeld vanuit de ervaringen tijdens deze experimentele rondreis.

Methodieken

In de tentoonstelling wordt vertrokken vanuit de actuele leefwereld van Vlaamse kinderen en jongeren vandaag (bvb. internet, feestgewoontes, mode,...) om vandaaruit de brug te slaan naar tradities uit de tijd van toen en vanuit de hele wereld. De workshops zijn interactief opgebouwd en bevragen de jongeren op de diverse domeinen van het immaterieel erfgoed. Samen wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en strategieën om het erfgoed te vrijwaren voor de toekomst.