Nieuws!

Immaterieel erfgoed & musea: workshop op maat van jouw museumwerking! 13 juni 2016, Brussel, Faro. 

Breng op maandag 13 juni je immaterieel erfgoedwerking in kaart aan de hand van een out-of- the-box doorlichting. Doe inspiratie op, brainstorm en deel praktijkervaring met andere museumteams omtrent het hoe en wat van immaterieel erfgoed & musea. Klik hier voor meer info en schrijf in voor 25 mei via kia@tapisplein.be! 

Reflectiedag immaterieel erfgoed & diversiteit: (her)bekijk de presentaties en  verslagen! 

Waarom en hoe willen we (wel of niet) werken rond diversiteit in immaterieel erfgoed? Wat zijn de visies, drijfveren en struikelblokken? Op 17 maart zetten tapis plein, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en KU Leuven de vraag hoe beleid, onderzoek en praktijk in Vlaanderen en Nederland omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en/in de (super)diverse samenleving, centraal. Kon je er niet bij zijn of wil je wat is blijven hangen nog eens opnieuw bekijken en nalezen? Hier vind je presentaties, verslagen en opnames gebundeld!

Themanummer 'Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit' (Volkskunde 3/2015) nu verkrijgbaar!

Wat betekent diversiteit als centraal uitgangspunt in een context van immaterieel cultureel erfgoed? Ontdek hier meer over deze publicatie! 

#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS – DOE MEE! 

#IKSCHRIJFGESCHIEDENIS gaat op zoek naar tradities en technieken die we in Vlaanderen en Brussel enthousiast verderzetten in 2016. Iedereen, jong of oud, toeschouwer, doener of sympathisant kan een foto of filmpje delen via #IKSCHRIJFGESCHIEDENIS of op www.ikschrijfgeschiedenis.be. Een initiatief van het Platform voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. DOE MEE!

TAPIS PLEIN?

Centre of expertise for  heritage participation & Intangible Cultural Heritage (ICH).

 More about tapis plein. 

_________________________________________________________________________________

erfgoed

Tapis plein bemiddelt voor een erfgoedpraktijk  die mensen zin geeft in erfgoed en actief betrekt. 

TOT UW DIENST!  Voor al uw vragen rond immaterieel erfgoed, participatie en brede publiekswerking voorzien we diverse manieren van kennisdeling. Verken de mogelijkheden onder OP VRAAG of neem een kijkje onder ZELF DOEN voor handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …


 Tapis plein onderzoekt hoe je culturele gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken uit het verleden  die je belangrijk vindt verder kan doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij.

... EN VERDER!  WERKINGSLIJNEN zoeken antwoord op actuele vragen en uitdagingen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) via LABO's, visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling …